Studies and sketches

Agnieszka antosiewicz sunset
Agnieszka antosiewicz drzewo
Agnieszka antosiewicz nozki6
Agnieszka antosiewicz raczki
Agnieszka antosiewicz raczki1
Agnieszka antosiewicz raczki2
Agnieszka antosiewicz raczki3
Agnieszka antosiewicz stopki2
Agnieszka antosiewicz stopki3
Agnieszka antosiewicz stopki4